Ochrana osobních údajů (GDPR)

Poskytovatel prohlašuje, že data Zájemce budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Zájemce a na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.


Registrací do systému vyjadřuje Zájemce svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi či s předmětem podnikání Provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.


Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Provozovatel zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.